Všechny akce jsou jedinečným zážitkem.

Život v Awaně

Awana klub se schází každý týden na 3 x 40 minut.

Děti v Awana klubu zahajují svoji schůzku společně. Společně se modlíme, složíme slib čestnosti a někdy si zazpíváme i Awana hymnu. Po zahájení se rozdělíme. Někteří hrají společně 40 minut hry v Awana čtverci a jiní se rozejdou na tzv. učební část. Po 40 minutách se obě skupiny prohodí. Učební část se dělí do malých skupinek (max. po 3–4 dětech) podle věkově přizpůsobených programových sekcí (Méďové, Svatojánci, Plamínci, Pochodně). Na posledních 40 minut schůzky se opět všechny děti sejdou na tzv. společnou část, kde se společně zpívá, děti mají biblickou lekci a nakonec proběhne vyhodnocení schůzky, kde děti dostávají odznaky podle splněných lekcí ve své příručce z učební části.

Awana hry&Biblický kvíz

Každoroční celostátní víkendové setkání Awana klubů, kde se soutěží jednak v Awana hrách, tj. v sedmi disciplínách na Awana čtverci, a jednak v Biblickém kvízu. V Biblickém kvízu startují tříčlenné klubové hlídky, které běhají po lese od stanoviště ke stanovišti, kde prokazují své znalosti Bible z příruček.

Školení vedoucích

Pro nové vedoucí Awany pořádáme tzv. Základní kurz. Je to celodenní certifikované školení, kde vedoucí získají potřebné znalosti nejen pro oblast klubové schůzky, ale také praktické znalosti z pedagogiky a vývojové psychologie dítěte.

Konference pro vedoucí

Jednou za dva roky pořádá Awana International konference nad aktuálními tématy – jsou přístupné všem pracovníkům s dětmi v ČR. V meziročních obdobích jsou pořádány interní konference nad specifickými awanskými tématy.

Letní tábory

Téměř každý klub pořádá podle svých možností letní tábor dětí. Tábory však nejsou organizovány Awanou ČR, ale pořádá je místní křesťanské společenství, které Awana klub provozuje.

Přednášky pro rodiče

Rodiče považujeme za klíčový prvek v duchovním formování nové generace dětí. Jsme schopni přijmout pozvání do konkrétního sboru a mít přednášku o výchově, či duchovním růstu dětí.