Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Projekt Domácí Awany - duchovní práce s dětmi v rodině

Důvod vzniku tohoto projektu

Kniha G. BarnyPrvní popud přišel s knihou sociologického výzkumu v USA George Barny "Tranforming Children into Spiritual Champions". Pojednává o tom, že každé druhé dítě z americké věřící rodiny, které prošlo všemi výchovnými strukturami sboru (v našich podmínkách se tím myslí besídky, kluby, dorosty a mládeže) při odchodu z domova na univerzitu odchází také od církve. V USA mají za to, že problém je v rodinách, které se vzdaly své primární zodpovědnosti za duchovní vedení svých dětí a spokojily se jedině s duchovní výchovou, která se děje ve sborech.
Kniha L. Fowlera
Druhý impulz přišel na loňské konferenci Awany, kde nám sloužil viceprezident Awany Larry Fowler. Nastínil model starozákonního Josefa, jehož věrnost Hospodinu v cizím nepřátelském prostředí je podobná situaci dnešních mladých křesťanů ve světě. Srovnání postavy Josefa a novozákonního Marnotratného syna přináší až nápadné shody, ale rozdílnou cestu. Žádný z rodičů by asi nechtěl zažívat pocity otce marnotratného syna.
Larry Fowler ve své knize "Výchova novodobého Josefa" jedním dechem dodává, že Josef je pro dnešní dobu jedinečný model hodnot, ke ketrým bychom měli vést naše děti.

Třetí impulz přišel, když jsme si začali jako nevěřící Tomášové ověřovat, jak jsme na tom my tady u nás. Na malém vzorku jednoho sboru a dnešních jeho třicátníků jsme zjistili, že od církve a jakéhokoli křesťanského společenství odešlo zhruba každé třetí dítě. Nemusí to znamenat, že odešli od Pána, ale nemají žídně společenství s Církví.

To stačilo, abychom nabyli přesvědčení, že je s tím potřeba něco dělat, např. povzbuzovat sbory a křesťanskými rodinami. Awana si nedělá nárok na univerzální řešení, ale nabízí sborům alespoň nějakou pomocnou ruku v podobě tzv. Domácí Awany.

Jak může Awana pomoci obnovit domácí bohoslužby s dětmi

V dnešní době si člověk čas na rodinu a na děti musí udělat zcela vědomě. Není to tak přirozené, jako tomu bylo v minulosti. Nedávné přednášky Pavla Rause na konferenci DO nás o tom přesvědčily. Formou Domácí Awany je obnovení domácích bohoslužeb prosté a jednoduché.

Pokusný provoz ukázal, že nejdražší komoditou dnešních mladých rodin je čas. Možná namítnete: "Sejít se jako rodina s dětmi jednou týdně? Žádný problém. Na to přece nepotřebuji Domácí Awanu." Do jisté míry máte pravdu. Jenže dnešní člověk je vystaven ohromnému tlaku, a pokud nemá nějaký podpůrný systém, kterému se vykazuje (vzpomeňme si na svoje pokusy s učením se cizímu jazyku), po čase ztrácí vůli.

Awana takový podpůrný systém nabízí. Jde o setkání celé rodiny ke třem základním aktivitám (podobně jako v Awana klubech). (1) Hrají se společně nějaké hry, (2) čte se z dětské Bible nebo se vypráví příběhy ze života a také se (3) plní několik lekcí z příruček Awana klubů. Výhoda rodinného kruhu oproti malé skupince na Awana klubu je, že rodina má na dítě daleko větší vliv. Vždyť běžné životní okolností, na kterých dítě vidí, jak se stavíme k Božímu slovu my sami, jak reagujeme jako křesťané jsou tou nejlepší Boží školou.

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. (Ž 119,9)

Boží slovo je nutno mít v srdci. Jedním z osvědčených způsobů je učit se Božímu slovu zpaměti. Když jsem to poprvé zkusil, zjistil jsem, jak veliký vliv na mne Boží slovo má. Zkuste to. Vaše děti vám budou výzvou, vy jim zase příkladem a všichni dohromady uděláte něco, co apoštol Pavel radil Timoteovi: ...zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. (1Tm 4,8)


První kroky k domácím skupinkám s dětmi

Krok první byl učiněn 12. listopadu 2011 v pardubické Arše, kde proběhla konference s názvem Forum 4/14. Názvem je míněno "věkové okno" od 4 do 14 let, kdy jsou děti ještě ochotny naslouchat duchovnímu vedení rodičů. Pak náš vliv začíná slábnout ve prospěch vrstevníků. Ačkoli později znovu posílí a již nikdy docela nezanikne, stále zůstává období do 12-14 let nejdůležitějším z hlediska vlivu rodiny. Hlavním řečníkem byl viceprezident Awany Larry Fowler (záznamy jeho přednášek) a regionální ředitel pro Evropu Eddie Hester (jeho seminář o otcovtví).  
Druhým krokem bylo vydání prvních dvou knižních titulů z připravované série. První je kniha Larryho Fowlera "Výchova novodobého Josefa" a druhou je kniha Roba Reinowa "Boží plán pro rodinu". Obě slouží jako základní studijní materiál pro třetí krok - kurzy Domácí Awany. Zakoupit je můžete se slevou přímo u nás nebo v nakladatelství Samuel.

Třetí krok - kurzy Domácí Awany pro rodiče a pracovníky s mladými rodinami ve sborech

Kurz DA je určen (1) pro rodiče, kteří neměli křesťanské zázemí a nevědí jak vstoupit do duchovní výchovy svých dětí, a (2) pro tzv. koordinátory Domácí Awany ve sboru. Mohou to být např. vedoucí skupinek maminek nebo mladých rodin apod. Pokud má sbor svůj Awana klub, je to příležitost pro vedoucí k širší spolupráci s rodiči.
Účelem kurzu je poskytnout rodičům motivaci a dovednosti, aby s duchovním vedením svých dětí začali a vytrvali v něm. Celovíkendový kurz byl poprvé pořádán na konci ledna 2012 v Pardubicích.

Další ročník kurzu se koná v únoru 2013 od pátečního podvečera 22. 2. do sobotního večera 23. 2. v Pardubicích v Salesiánském středisku mládeže, kde je také zajištěno ubytování a stravování. Cena kurzu je 800,- Kč (pro manželské páry jen 700,- Kč/osobu). V ceně kurzu je zahrnuto ubytování, plná penze, dvě knihy jako studijní materiál (Novodobý Josef a Boží plán pro rodinu) a písemné materiály kurzu. Zde si můžete stáhnout a vytisknout plakát a program kurzu k vyvěšení ve sboru.
 


Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR