Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Velký třesk

Foto.
Velký třesk je velice akční projekt. Vyplynul z modlitební stráže, kterou na přelomu roku 2006/07 držel služební tým Awany pod názvem "Akce skulinka". Poprvé byl vyzkoušen na podzim 2007 a od té doby jej pravidelně opakujeme. Velký třesk je metoda, jak pozvat do Awana klubů nové děti. Tímto principem se mohou inspirovat všichni, kdo slouží dětem.
Kouzlo projektu spočívá v několika zvláštnostech: tom, že nejen všechny děti z Awana klubů a jejich vedoucí, ale i jejich věřící rodiče se po dobu čtyř týdnů modlitebně přípravují, aby do klubů mohli pozvat nové kamarády. Vyvrcholením celé čtyřtýdenní akce je poslední týden vlastního pozvání nových kamarádů - tzv. Velký třesk. Toto čtyřtýdenní období bylo pro rok 2008 stanoveno na 29. září - 25. října.

Po dobu celého projektu Velkého třesku se děti na všech schůzkách Awana klubů připravují a modlí ve svých skupinkách za nové kamarády, než je vůbec osloví. Vizí Velkého třesku je pozvat do každé skupinky alespoň jednoho nového kamaráda. V tom, že se modlí a připravuje celá skupinka dětí, nikoliv jednotlivci, a že se sjednocují všechny kluby, ne jen některé, je síla jednoty Božího lidu! V tom je moc Velkého třesku.

Podrobnosti o projektu si můžete prohlédnout v prezentaci Velkého třesku. Můžete si stáhnout i původní formulář OTVOR nebo inovovaný obrázkový formulář OTVOR pro děti ve skupince. Ten si mohou vyplňovat na učební části se svými vedoucími.

Název formuláře OTVOR byl inspirován biblickým příběhem čtyř přátel, kteří skrze otvor ve střeše spustili svého ochrnutého kamaráda před Pána Ježíše. Název OTVOR je akrostichem (zkratkou z počátečních písmen) OTEVŘI SE, TAŽ se Boha (modli se za svoje kamarády) a VĚŘ Bohu, že bude jednat, ODVAŽ se pozvat svoje kamarády a konečně REALIZUJ svoje pozvání v týdnu Velkého třesku tím, že svého kamaráda přivedeš do klubu. Nebojme se!

Modleme se a pracujme! Pán Bůh není ničím omezen! Jeho moc není nikým ukrácena! Nebuďme malé víry.
Váš misionář Radek Kalenský

Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR