Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Méďové - Awana klub pro předškoláky

Foto.
Nový Awana klub pro předškoláky Méďové spatřil světlo světa teprve nedávno v roce 2016. Vedoucí z Awana klubu CB Poděbrady ho pokusně vyzkoušeli ve školním roce 2016/17 s příručkou Hopsálek a nyní zahajují školní rok s druhou příručkou Skákálek. Tyto dvě příručky se cyklicky v tomto sledu opakují, protože program je dvouletý.
Zároveň bilinguální besídkáři v CB Frýdlant nad Ostravicí zkusili aplikovat v loňském školním roce první příručku Hopsálek jako program nedělní školy a byli velmi úspěšní. Jejich besídkáři mluví česky, ale také anglicky, takže je to první klub v ČR, kde se používají také anglické originály příruček Méďa.
Všechny materiály, které pro klub Méďů potřebujete, jsou k dispozici. Zaregistrujte svůj sbor a můžete začít!

Příručky klubu Méďů motivují rodiče k tomu, aby sami začali v rodině se svými dětmi duchovně pracovat. Následně se děti sejdou i ve sboru v klubu Méďů - buď paralelně s klasickým klubem Awany, nebo v jiný den. Současná generace sborových dětí je generací příštích Kristových následovníků, proto je program Méďů unikátní v tom, že jednak podporuje duchovní práci s dětmi v rodině a jednak jim již v raném dětství umožňuje navazovat kontakty s vrstevníky v místě, kde se celé společenství schází.

Program klubu pro předškoláky Méďové je věkově zacílen na děti, které mají dva roky před nástupem do školy. Základem jsou dvě úžasné barevné příručky pro rodiče a děti Skákálek a Hopsálek. Méďa a jeho kamarádi provázejí děti příručkou, kterou rodiče dětem čtou a kde se zábavnou formou v bezpečí domova dozvídají první informace o Bohu, Pánu Ježíši, Bibli a základních biblických pravdách. Od koho jiného by se to měly dozvědět než od svých rodičů. Vše je podepřeno krátkými verši z Písma, které se děti učí (spolu s rodiči) zpaměti.

Projekt Méďů je unikátní také v tom, že následně přivedou rodiče dítě každý týden do sboru do Awana klubu Méďů. Na schůzce se probírá stejné téma, které daný týden probrali rodiče s dítětem doma - jde o tzv. komplexní vyučování zacílené na jedno téma pomocí všech různých aktivit dané schůzky. Pro vedoucí k tomu existuje pomůcka - Učební plány Hopsálka a Učební plány Skákálka - ve kterých je každá schůzka přesně připravena od A do Z, tj. příchodu rodičů s dětmi až po jejich opětovné vyzvednutí na konci schůzky.

Schůzka Méďů se skládá ze tří podobných částí, jako klasický Awana klub, jen s tím rozdílem, že (1) v učební části se pracuje s dvoj až trojnásobně větší skupinou dětí a (2) začíná se Společnou částí, pokračuje Učební částí se Herní částí se končí.  

Děti dostávají na klubu v Učební části do svých příruček speciální samolepky za verš, který se s rodiči naučily zpaměti (nebo se ho na Učební části s vedoucím naučí). Méďové mají také svoje tyrkysová trička s emblémem medvídka Médi, která dostávají po splnění nováčkovské zkoušky (vstupní brožurky).

Materiály předškolního klubu doplňuje Manuál pro vedoucího klubu Méďů, který zevrubně popisuje celý program.

Pokud je váš sbor registrován v Awaně, jsou všechny dostupné materiály k dispozici pro objednání. Pokud uvažujete o založení Awany ve vašem sboru, můžete se registrovat v českém ústředí Awany.

Těšíme se na vás. Radek a Dáša Kalenští.


Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR