Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Kdo jsme

Foto.
Jsme mezinárodní neziskovu misijní organizací pro děti, která pracuje ve 110 zemích světa a pomáhá křesťanským sborům v jejich úsilí o duchovní výchovu mladé generace prostřednictvím tzv. Awana klubů.

Na čem stojí Awana International

Modlíme se

za všechny generace dětí a mládeže na celém světě, aby poznaly a zamilovaly si Pána Ježíše Krista a zatoužily v jeho jménu žít a sloužit.

Naše vize

stát se strategickým partnerem křesťanským sborům a společenstvím a pomáhat jim ve zvěstování Ježíše Krista dětem.

Sloužíme

společně s dalšími dětskými křesťanskými organizacemi na poli vytváření a sdílení systematických programových materiálů, pomůcek a školení, které pomohou křesťanským vedoucím ve sborech v duchovní výchově mladé generace.

Naše hodnoty

Chceme oslavovat Boha a sloužit celé Církvi - Tělu Kristovu následujícími hodnotami:
  • Zvěstovat evangelium Ježíše Krista jasným a přesto naléhavým způsobem.

  • Podřizovat se Božímu slovu jako normě a vodítku našeho života.

  • Jednat se všemi lidmi (i dětmi) jako s Bohem stvořenými a milovanými bytostmi.

  • Zachovávat ve všem postoj služebného srdce.

  • Být věrný a poctivý ve správě všech zdrojů, které nám Pán Bůh svěří.

  • Činit vše, jako bychom to činili Pánu Ježíši.

Ústředí Awany v ČR

Zřizovatel

Awana International, One East Bode Road, Streamwood, Illinois, USA. Oficiální webové stránky mezinárodní Awany

Sídlo v ČR

Awana je v ČR zaregistrována v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 11553 jako organizační složka celosvětové křesťanské dětské neziskové organizace Awana International.

V České republice má Awana International svoji pobočku se sídlem:
Pardubice 530 09, Lonkova 512
IČ: 260 14 491
Číslo účtu: ČSOB Pardubice 192741785/0300

Protože jsme misionáři Awany v plném fundraisingu, zveme do našeho Misijního týmu všechny partnery, kterým leží na srdci duchovní růst dětí v naší vlastní zemi a chtěli by se finančně i modlitebně zapojit do naší služby dětem, rodičům a vedoucím.

Výroční zpráva za rok 2004.
Výroční zpráva za rok 2005.
Výroční zpráva za rok 2006.
Výroční zpráva za rok 2007.
Výroční zpráva za rok 2008.
Výroční zpráva za rok 2009.

Vážíme si každého, kdo má srdce sloužit dětem a zvěstovat jim Krista jako Spasitele. Naším mottem je: "Nepohrdej dnem malých začátků."


Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR