Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Konference Awana vedoucích

Foto.
První konference Awana vedoucích v ČR se konala následující rok po založení Awana klubů - na podzim 2001. Konference jsou určeny nejen pro vedoucí Awany, ale i pro všechny zájemce o práci s dětmi. Náplní konferencí jsou přednášky renomovaných odborníků na práci s dětmi.

První konference 2001 byla plně pracovní a věnovala se všem třem částem schůzky Awana klubu - herní, učební a společné.

Druhá konference byla na téma Jak zvěstovat evangelium dětem. Hlavním řečníkem byla Libuška Pavelková, ředitelka Dětské misie.

Téma třetí konference 2003 bylo Jak vést děti ke Kristu a hostem byla Eva Linzmajerová, pracovnice DM v Klatovech.

Čtvrtá konference se věnovala pastoraci dětí a předmětným lekcím. Řečníkem byla opět Libuška Pavelková z DM.

Konference 2005 byla v tomto směru nejbohatší. Přivítali jsme zámořského hosta - evropského ředitele Awany Eddieho Hestera s jeho tématem Jak zabít svůj Awana klub" a "Historie Awany"" a českého hosta Libušku Pavelkovou s tématem "Děti v postmoderní době".

Téma konference 2006 bylo Aplikace ve vyučování a jejím řečníkem byl Dr. Steven Olsen, ředitel Pražského Thyranos Hall.

Sedmá konference z roku 2007 byla nejplodnější. Její téma bylo V první linii, aneb Duchovní boj ve službě dětem. Tohoto tématu se výborně a velice praktickým způsobem zhostil Dave Patty, ředitel evropské pobočky Josiah Venture a zakladatel organizace KAM v ČR.

Následující konference se přesunuly na leden, a tím se na podzim uvolnilo místo na setkání hlavních vedoucích a na regionální setkání týmů Awana klubů. Máme tím větší prostor pomoci hlavním vedoucím při rozjezdu klubů. Téma osmé konference bylo Osobní růst vedoucího podle epištoly Efezským. Řečníkem byl opět Dave Patty.

Devátá konerence v roce 2010 nesla název Vztahy podle Boží vůle a skvěle nám posloužil Pavel Raus, Mgr. psychologie a teologie.

Jubilejní desátá konference opět v roce 2010 (ale na podzim) měla také jubilejního hosta z USA. Byl jím viceprezident Awany International Larry Fowler. Jeho téma "Děti postavené na skále" odstartovalo novou vizi spolupráce s rodiči.

Jedenáctá v pořadí byla v roce 2011 a opět s Larry Fowlerem. Jejím tématem bylo "Windows 4-14", aneb věkové okno dětí od 4 do 14 let otevřené pro Krista.

Dvanáctá konference v roce 2013 nesla téma "Jak učil Ježíš" a hlavním řečníkem byl misionář Awany kaz. Radek Kalenský.

13. konference 2015 se poprvé konala mimo Pardubice v CB Poděbrady a posloužil nám opět skvělý Dave Patty na téma Boží Otcovské srdce.

14. konference 2017 se opět přemístila do Pardubic do Archy. Dave Patty sloužil na témaJak žít z moci Ducha svatého.

15. konference 2018. Ústředním tématem byla "Strategická pauza" jako obrana před hektickým zrychlováním života i služby. Odpoledne jsme řešili společně awanské otázky, jako inovace programu pro Plamínky a Pochodně, tedy nové barevné příručky a nový systém odměn. Na programu byl také letošní víkend Awana her a Biblického kvízu, jelikož původně navrhovaný termín nevyhovoval. V průběhu února byl nalezen nový objekt RZ Mladočov u Litomyšle v termínu 18.–20. května 2018.

Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR