Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Projekt Domácí Awany

Foto.
Projekt slouží k povzbuzení duchovní práce s dětmí v křesťanských rodinách. Pořádáme inspirativní kurz tzv. Domácí Awany, na kterém chceme nejen povzbudit a motivovat rodiče k práci s dětmi v rodině, ale také naučit je sdílet své nadšení pro tento biblický úkol s dalšími rodinami. Kurz chceme pravidelně každý rok opakovat. Tento rok se konal v lednu a druhý běh plánujeme ještě na podzim.

Účastníci jsou motivováni k tomu, jak sami začít v rodině se svými dětmi duchovně pracovat a jak motivovat další rodiče ve sboru. Současná generace sborových dětí je generací příštích Kristových následovníků. Pokud s nimi v rodině duchovně nekomunikujeme, necháváme v podstatě jejich duchovní názor na médiích, společnosti a vlivu vrstevníků. Náš uprázdněný rodičovský vliv tak velice rychle zaplní trendy současného světa.

Relativně dobrá životní úroveň společnosti, ve které se naše děti vyvíjejí, dokonce nemusí být za určitých okolností vždy na naší straně. Tlak na její udržení totiž vede děti a jejich rodiče ke zcela jiným než biblickým prioritám.

Dnešní doba nefandí příliš prohlubování vztahů v rodině. Nemáme na sebe čas. Přestože víme, že rodina má v období od narození do puberty nezastupitelný vliv na formování duchovního a biblického postoje na svět, často máme za to, že naši úlohu zvládnou sborové výchovné struktury daleko lépe. Rádi jim tuto sféru vlivu přenecháváme. V dobré vůli tak opouštíme další pozice, které Pán Bůh rodině ve svém slově svěřuje (Dt6,1-12). Duchovní sdílení v rodině a služba dětem v našich společenstvích musí být v rovnováze. Obojího je potřeba.

Projekt Domácí Awany na podporu obnovení duchovní práce s dětmi v rodině má v sobě zabudován také určitý prvek vzájemného sdílení rodin. Naší touhou je vystrojovat rodiče ve sborech, aby věděli jak vstoupit do práce s dětmi ve vlastní rodině a postupně také navázali vztahy s dalšími rodinami s dětmi.


Více na stránce Domácí Awany.  


Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR