Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Co je to Awana

Foto.
Chcete se rychle seznámit s programem Awany?

Záměr Awany

Záměrem Awana klubu je vystrojit děti na cestu spásy a vést je k učednictví. Je to klubová činnost, ke které se děti scházejí mimo nedělní shromáždění v týdnu. Awana velice efektivně doplňuje nedělní školu - besídku, která vede děti k hlubokým znalostem biblických příběhů. Besídka však nemá tolik prostoru k osobním kontaktům s dětmi, jako má klub. Proto se tyto dvě aktivity doplňují a vzájemně prolínají.

Program Awana schůzky

Schůzka klubu
Schůzka Awana klubu je rozdělena do tří stejných bloků:
(1) herní část - hry ve věkově smíšených družstvech
(2) učební část - práce s příručkami v malých skupinkách rozdělených podle věku dítěte
(3) společná část - společný program s písničkami, biblickou lekcí a vyhodnocením schůzky.

Srdcem Awany jsou malé skupinky na učební části. Děti mají v této části schůzky svého stálého vedoucího, který s nimi pracuje na jejich příručkách. V příručkách se plní jednotlivé lekce, které jsou zaměřeny jednak na biblické pravdy a jednak na křesťanské dovednosti (modlitba, služba, misie apod.).

Příručky Biblické pravdy jsou představovány pomocí základních veršů z Písma. Tyto verše se pak děti učí zpaměti. Za sedm let se jich dítě naučí 250. Systémem učení se Písmu zpaměti dostávají nejen hluboké základy Božího slova, ale zároveň úžasnou pomoc v orientaci v životních hodnotách. Tuto "biblickou lékárničku" si nosí ve svém srdci. Sami jistě můžete potvrdit, že to, co jste se z Božího slova naučili v dětství, vám bylo velkou pomocí v pubertě i v dospělosti.

Více si můžete přečíst v materiálu Když se řekne Awana.

Motivačním nástrojem je systém odměn. Odměny v podobě nášivek a odznaků na svoje klubová trička dostávají členové klubu za postup ve svých příručkách.

Největší motivací pro nejstarší děti je však osobní vztah se svým vedoucím, který se v Awaně buduje od nejmladšího věku. Jeho prostřednictvím Pán Bůh připravuje úžasné rozhovory nad životem pod zorným úhlem Písma a jejich osobních zkušeností.

Kluby Awany
Jednoduše řečeno - nejmenší Svatojánci se radují z toho, jak ve své příručce postupují a dostávají odměny. Starší Plamínci (3.-4. třída) mají radost, že začínají rozumět skládance Božího slova a významu jednotlivých biblických pravd. A nejstarší Pochodně (5.- 6. třída) jsou motivovány k duchovnímu růstu prostřednictvím toho, když objeví souvislost Božího slova s konkrétními životními okolnostmi - potřebují aplikaci Božího slova.

Awana klub zve a vede děti plánovitě do společenství sboru, konkrétně do nedělní školy. Motivuje je zvláštními odznaky za docházku do besídky.
Konkrétní křesťanské dovednosti zase získávají děti speciálními lekcemi v příručkách, tzv. Aktivitami. Ty učí lásce k Bohu, respektu k druhým, modlitbě, službě, misii apod. Vedení k učednictví a do společenství je hlavním důvodem, proč lze Awana klub zaregistrovat pouze pod záštitou konkrétního křesťanského sboru.

Proč zvolit Awanu

Protože chceme sklízet ovoce v podobě dětí, které za pár let dozrají v platné učedníky. Zamilují si Pána Ježíše, protože On miluje je. Doplnění fungujícího výchovného systému nedělní školy o klubovou práci s mladšími školními dětmi je dnes nejvíce efektivním nástrojem v učednickém procesu nových Timoteů. Současná doba je pro naše děti velmi tvrdá. Pokud jim nenabídneme účinnou alternativu k "pozlátku" dnešního světa včas, mohou být ohroženy absencí biblického pohledu na svět a později i ztrátou zájmu o společenství sboru a křesťanství vůbec.

Co nabízíme

Zajistíme všechny materiály pro děti a vyškolíme vaše vedoucí. Formou supervize poskytneme pomoc vašemu klubu nejen při rozjezdu, ale po celou dobu, kdy bude váš sbor chtít být registrován v ústředí ČR. Metodickou, odbornou a materiální pomoc zajišťujeme po celou dobu trvání registrace. Duchovní i personální vedení klubu však zůstává i nadále v rukou vašeho staršovstva.

Součástí růstu vašich vedoucích jsou také každoroční celostátní a regionální Awana konference, školení nových vedoucích a školení hlavních vedoucích Awana klubů v jejich specifickém úkolu vedení týmu.

Pro děti z Awana klubů se pořádají celostátní akce tzv. Awana hry a Biblický kvíz. Obě akce jsou pouze dalším motivačním nástrojem pro vzájemné poznávání a budování dětí v klubech.

Historie a současnost Awany

První čtyři Awana kluby v ČR vznikly poprvé v roce 2000. Dnes pracují Awana kluby v České republice již v několika denominacích. S historií celosvětové Awany od jejího založení v 50. letech 20. století se můžete seznámit v dokumentu Historie vzniku Awany.

Pokud vás Awana upoutala a chcete vědět víc, nabízíme nezávaznou prezentaci přímo ve vašem sboru. Ozvěte se nám na adrese r.kalensky@awana.org nebo dagmar.kalenska@tisSilvercali.cz. Modlíme se za novou generaci dětí i rodičů.


Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR