Cesky English
AWANA International ČR - křesťanské dětské kluby

Awana konference 2007

Letošní sedmá konference Awany byla sice díky konkurenci akce Přihořívá, klimatickým a jiným duchovním zábranám nejméně navštívená (jen 45 účastníků), zato bych se odvážil říci - nejužitečnější ze všech.

Bylo to především díky našemu hlavnímu řečníkovi Dave Pattymu, jehož zadané téma znělo - V první linii, aneb duchovní boj ve službě dětem. Praktické příklady ze života i systematicky uspořádané téma vyvolávalo v nás posluchačích novou inspiraci a touhu jít za Pánem. Někdo si pod pojmem duchovní boj představí exorcismus, středověk nebo hon na čarodějnice. Dave nás však uvedl do praktického křesťanského života, kde bojujeme každý z nás svůj vlastní duchovní boj - boj s pokušením a hříchem. Přednášku si můžete spustit (nebo stáhnout) v mp3 formátu zde. Jak živé je toto téma bylo vidět i o přestávce, kdy byl Dave vtažen do rozhovorů s účastníky.
Dave Patty měl o přestávkách hodně rozhovorů
Dave Patty v rozhovoru s našimi hosty
kazatelským párem Romanem a Zdenkou Neumannovými.


Po dobrém obědě čekaly na účastníky ještě tři bloky. Misionář Awany Radek Kalenský moderoval panelovou diskuzi pod parafrázovaným názvem Otázky Radka Kalenského. Dáša Kalenská si připravila praktckou přednášku na téma Jak pracovat s dětmi v učební části. .
Dáša Kalenská v akci
Dáša Kalenská při přednášce Jak učit děti v učební části.

Posledním třetím blokem byly informace z dění Awany a kromě toho i recenze tří knih, které každý účastník obdržel jako studijní materiály.
Knihy dostával každý u registrace
Tři knihy od F-nadace obdržel každý účastník při registraci.

Byly to knihy z nakladatelství Samuel Jak vést děti ke Kristu, Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě a kniha Globální akce - osobní přístup k učednictví. Každý dostal rovněž vlastní evangelizační pomůcku pro sdílení evangelia dětem Evangolam z dílny Dětské misie. Všechny materiály mohli účastníci získat díky grantu F-nadace zdarma.


Realizace Josef Chmel - sofware© Copyright 2005, Awana ČR